A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

Properament aquí es podrà consultar informació sobre els edictes, anuncis i altres procediments normatius en tràmit publicats al tauler d'anuncis.