Estan ben valorades les polítiques públiques? Si l'ens ha dut a terme alguna iniciativa per poder-ho saber, aquest és el lloc on en trobaràs els resultats.

No s'ha dut a terme cap iniciativa en aquest sentit.