Si l'ens té actualment en marxa algun procés participatiu en què es permeti la intervenció de la ciutadania, aquest és el lloc on en podràs conèixer tots els detalls i de quina manera pots dir-hi la teva.

Ordenança rguladora dels horts municipals i ordenança fiscal relativa a l'ús dels horts

Dades de contacte

Podeu fer arrivar les vostres propostes , aportacions i suggeriments presencialment ( quan s'aixequi l'estat d'alarma) o telemàticament a l'adreça de correu electrònic: aj.almoster@altanet.org

Assabentar als interessats que el termini de la consulta és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació , i atès que estan en suspes tots els tràmits i procediments per les mesures excepcionals adoptades per fer front al CORONAVIRUS , es començarà a comptar quan s'aixequi la suspensió decretada.

 

 

 

 

 

 

ordenança reguladora ús cementiri

Ordenança reguladora de l'us del cementiri muncipal .

Dades de contacte

Podeu fer arrivar les vostre aportacions i suggeriments presencialment ( quan s'aixiquei l'estat d'alarma) o telemàticament al correu elèctronic:

aj.almoster@altanet.org

Assabentar als interessats que el termini de la consulta és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació, i atès que estan en suspes tots els tràmits per les mesures excepcionals adoptades per fer front al CORONAVIRUS , es començaran a comptar quan s'aixequi la suspensió dels terminis decretada.