Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats
Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
Selecció peó de serveis marc procés estabilització article 2 Llei 20/21 1 28-11-2022 4301150006-2022-0001029 Concurs oposició Laboral Convocat Ajuntament Convocatòria concurs oposició
Selecció plaça arquitecte tècnic marc procés estabilització article 2 Llei 20/2021 1 28-11-2022 4301150006-2022-0001029 Concurs oposició Laboral A2 Convocat Ajuntament Convocatòria concurs oposició
Selecció plaça peó de serveis marc procés d'estabilització llei 20/2021 1 28-11-2022 4301150006-2022-0001030 Concurs oposició laboral Convocat Convocatòria i bases selecció plaça laboral categoria peó de serveis