Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure l'estat de tramitació en què es troben i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
4301150006-2020-0000088 Ordenança Fiscal reguladora taxa per l'us horts No s'han presentat al·legacions  i queda definitivament aprovada.
4301150006-2020-0000086 Ordenança Règim d'ús Horts Urbans No s'han presentat al·legacions i queda definitivament aprovada.
4301150006-2020-0000095 Ordenança reguladora cementiri municipal No s'han presentat al·legacions i queda definitivament aprovada.