Aquí pots consultar les resolucions i els decrets aprovats per aquest ens.

Les relacions de decrets es  troben resumits a les actes dels Plens .