Voleu conèixer qui és el Delegat/da de Protecció de Dades del vostre ens, o les seves funcions ?
En aquest ítem podeu trobar tota la informació relativa a quins requisits ha de complir la persona designada com a Delegat/da de Protecció de Dades, les seves dades i el conjunt de funcions que ha de desenvolupar dins de l’organització.

Nom de l'ens 

Diputació de Tarragona 

Unitat encarregada

Unitat de Protecció de dades i Transparència

 

 

Correu electrònic

sam.protecciodades@dipta.cat

 

Telèfon

977296699

 

Adreça postal

Carrer Pere Martell, núm. 2. CP 43001 Tarragona