Aquest és l'espai des d'on pots accedir a la relació d’ajuts atorgats per l'ens. De cadascun se n'especifiquen, entre d'altres aspectes, l'import i l'àmbit als quals fa referència.

L'Ajuntament d'Almenar destina una npartida de 000000000 euros als ajuts a entitats del municipi.

Aquesta quantitat es distribueix segon els acords de Ple

Associació de Dones  

Club Futbol