Si necessites informació bàsica sobre aquest ens, com ara el CIF, qui n'és el responsable, l'adreça electrònica o consultar-ne el web, aquí pots trobar aquestes dades.

Informació relativa a dades generals sobre ens els locals disponibles a la font MUNICAT del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

Data actualització
09-03-2016
Tràmits
Catàleg de serveis
Carpeta ciutadana
Seu electrònica
Tauler electrònic
Perfil de contractant
Descripció perfil de contractant
Visor cartogràfic
Visor urbanisme
Té notificació electrònica
No
Notificació electrònica
Té factura electrònica
Factura electrònica
Té instància genèrica
Té ordenança reguladora
No
És entitat de registre TCAT
No
És entitat de registre IDCAT