L’accés electrònic a l’Administració Pública amb plenes garanties

Presentació de la Seu

 

Una de les novetats introduïdes per la Llei 11/2007, de 23 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, és el concepte de la seu electrònica de les administracions, regulada en els articles 10, 11, 12, 13, 17 i 35.

Es defineix com "l'adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions mitjançant la qual les administracions públiques difonen informació i presten serveis".

Les seus electròniques han de fer servir, per identificar-se i garantir la comunicació segura amb elles i a través d'elles, sistemes de signatura electrònica basats en certificats de dispositiu segur o mitjà equivalent.
Altrament, la seu electrònica ha d'estar dotada de les eines de signatura electrònica que permetin garantir la identificació dels subjectes que hi accedeixen, per fer tràmits electrònics o per obtenir informació sobre els procediments en què siguin interessats, així com per garantir la integritat, la confidencialitat i la seguretat dels tràmits.

Per tant, la seu electrònica es configura com un espai virtual segur en el qual el ciutadà por exercir el seu dret a la comunicació amb l'administració pública per mitjans electrònics i realitzar tràmits administratius. És a dir, la seu electrònica és una oficina virtual de l'administració titular que possibilita l'accés a la informació i la realització de tràmits sense limitacions horàries i sense desplaçament i d'una manera segura.

Hora i data oficials
Font: Real Instituto y Observatorio de la Armada