Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Logo JUNTS

FRANCESC JOFRE VALLVE

Alcalde President

JUNTS

  • Càrrec electe
  • Alcalde/ssa
  • Membre d'equip de govern
  • Ple de la Corporació
  • Alcaldia
Dataset View no està disponible temporalment.