En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.

D’acord amb allò que ve determinat per les lleis Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la  Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’Ajuntament ha d’anar desenvolupant el seu propi Portal de Transparència, el qual la llei determina que "és l’instrument bàsic i general per a facilitar a la ciutadania la informació de forma integrada de totes les administracions públiques. Aquest portal es configura com una plataforma electrònica de publicitat a internet, que permet l’accés a tota la informació disponible i que conté els enllaços amb les seus electròniques de les administracions i entitats que s’hi integren(...)"

La iniciativa InfoParticipa és un projecte impulsat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona amb l’objectiu de fomentar la transparència i la qualitat de la informació de les administracions locals catalanes. Anualment, l’equip investigador prepara una anàlisi i valoració de cada ens, que serveix per elaborar un enriquidor mapa de la situació comunicativa, informativa i participativa de tots els ajuntaments, diputacions i consells comarcals.

L’últim estudi realitzat a l’Ajuntament de L'Aldea ha estat el 29 de març de 2021. Per tercer any consecutiu, l'Ajuntament de L'Aldea ha aconseguit complir amb el 10% dels 52 indicadors avaluats.

Es pretén mesurar nivells d’acompliment en el grau de transparència a les institucions públiques. Per fer-ho s’ha procedit a elaborar un quadre de 80 indicadors que són els fets servir per les avaluacions de l’any 2017.