Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL TÈCNIC/A DELINEANT. NÚM. EXP.: 2019/1139.

 

La Junta de Govern Local celebrada en data 7 de novembre de 2019 ha aprovat les bases i la convocatòria per a constituir una borsa de treball de personal laboral Tècnic/a Delineant.

 

Totes les persones interessades poden presentar la sol·licitud fins el dia 21 de novembre de 2019.

 

A continuació es publiquen les bases i el model de sol·licitud:

 

- Bases de la convocatòria

 

- Model de sol·licitud 

 

Tot seguit es publica l'anunci de l'aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses:

- Anunci llista provisional

A continuació es publica l'anunci de l'aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses:

- Anunci llista definitiva

A continuació es publica informació sobre el procés selectiu:

- Anunci resolució

ACTA DEL TRIBUNAL 

Acta núm. 1