Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

CONVOCATÒRIA PER A PROVEIR MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, EN RÈGIM FUNCIONARI DE CARRERA, UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR D'URBANISME". NÚM. EXP.: 2020/163.

 

La Junta de Govern Local celebrada en data 21 de febrer de 2020 ha aprovat les bases i la convocatòria per a proveir mitjançant sistema de concurs-oposició lliure, en règim funcionari de carrera, una plaça de “Tècnic/a Superior d’Urbanisme”.

 

A continuació es publiquen les bases i el model de sol·licitud:

 

- Bases de la convocatòria

 

- Model de sol·licitud 

 

- Publicació al DOGC

 

Decret de suspensió del termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu de referència:

 

- Decret de suspensió del termini

 

Decret aixecament suspensió del termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu de referència:

 

- Decret aixecament de suspensió del termini