Deixar sense efecte el Pla Econòmic Financer 2019-2020, aprovat pel Ple de 19 de setembre de 2019, d’acord amb l’establert pel Congrés dels Diputats el dia 20 d’octubre de 2020.

 

PLA ECONOMIC FINANCER 2019-2020, aprovat pel Ple de l'Ajuntament de L'Aldea en sessió ordinària celebrada en data 19 de setembre de 2019.

DOCUMENTACIÓ

Certificat d'aprovació

Annex

Anunci BOPT