PLA ECONOMIC FINANCER 2019-2020, aprovat pel Ple de l'Ajuntament de L'Aldea en sessió ordinària celebrada en data 19 de setembre de 2019.

DOCUMENTACIÓ

Certificat d'aprovació

Annex

Anunci BOPT