Aquí podràs consultar totes les modificacions i les pròrrogues contractuals, així com també, si és el cas, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades.

2019

Aprovació Junta de Govern/Ple Adjudicatari Concepte Durada Acord
22/02/2019 REMSA MEMORIAL SA Manteniment i neteja del cementiri municipal 1 any Certificat acord
08/05/2019 JARDINERIA SABATER SL Manteniment de zones verdes 1 any Certificat acord
08/05/2019 EVOBAC INTEGRAL SERVICES SLU Servei de Neteja d'edificis municipals 1 any Certificat acord
04/07/2019 PATRAN COSTA DAURADA SL Revocació contracte obres arranjament ferm Av. Frances Robert Graupera / Certificat acord
12/08/2019 JORDI CURTO CHICONIA Revocació contracte servei de cuina estofat Festes Majors / Certifcat acord
05/09/2019 ESTRUCTURAS MUSICALES SL Revocació contracte subministrament insfraestructures acte del maridatge 2019 / Certificat acord
19/9/2019 RESIDENCIA 3a EDAT L'ONADA SL Servei gestió llar d'infants  1 anys Certificat acord
18/10/2019 AQUALLAR I SALVALDO SL Serveis de manteniment de la xarxa d’enllumenat
públic
1 any Certificat acord

 

2018

Aprovació Junta de Govern Adjudicatari Concepte Durada Acord
24/01/2018 URBASER SAU Neteja viària del municipi 1 any Certificat acord
24/02/2018 REMSA MEMORIAL SA Manteniment i neteja del cementiri 1  any Certificat acord

 

2017

Aprovació Junta de Govern Adjudicatari Concepte Durada Acord
01/03/2017 Assessoria i Assegurances Carles, SL Serveis d'assessoria Laboral 1 any Certificat acord
29/06/2017 Vidiella & Rosa Auditors SCR Serveis d'assitència i assessorament comptable i econòmico-financer 1 any Certificat acord
25/10/2017 EBRECLIK SL Servei de manteniment d'equips informàtics 1 any Certificat acord