Aquest apartat et derivarà al mapa que et permetrà visualitzar la informació urbanística de manera gràfica.

Descripció Enllaç Prioritat
Visor del Mapa urbanístic de Catalunya (MUC) http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/urbanisme/mapa_urbanistic_de_catalunya/visor_del_mapa_urbanistic/visor/