Quines conseqüències té per al medi ambient l'execució d'un projecte? I quines en són les mesures correctores? Aquí trobaràs els estudis relatius a elements mediambientals que s'hagin redactats per a aquest ens.

Aquí trobaràs els estudis d'impacte ambiental i paisatgístic dels projectes i memòries municipals en cas que la seva redacció sigui obligatòria d'acord amb la normativa vigent.

 

Consulta l'estudi d'impacte ambiental i paisatgístic