PROCÉS SELECTIU PER A L'ACCÉS A UNA PLAÇA DE RESPONSABLE DE JARDINERIA

 

 

 

 

PROCÉS SELECTIU PER A L'ACCÉS A TRES PLACES DE VIGILANTS MUNICIPALS, FUNCIONARIS INTERINS

 

 

PROCÉS SELECTIU PER A L'ACCÉS A UNA PLAÇA DE COORDINADOR-A DE LA VIGILÀNCIA MUNICIPAL, FUNCIONARI DE CARRERA