Vols conèixer  les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc on consultar-les.

REGistre de planejament urbanistic de catalunya

 

Pla d'ordenació urbanístic municipal, Alcover

Llei d'urbanisme de catalunya

 

REGLAMENT de la llei d'urbanisme de catalunya

 

 

Accés al Registre de planejament urbanístic de Catalunya