No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

les pRoperes convocatòries de sessions de ple 

 

El Ple durà a terme una sessió ordinària com a mínim un cop cada dos mesos, cada primer divendres, d'acord amb el que disposa l'article 46.2 LRBRL, modificat per la Llei 11/1999, de 21 d'abril

Així mateix, el Ple realitzarà sessió extraordinària quan així ho decideixi el/la President/a o bé ho sol·liciti la quarta part, pel cap baix, del nombre legal de membres de la Corporació, sense que cap Regidor/a en pugui sol·licitar més de tres anualment

històric de plENS

ORDRE DIA, PLENS 2022

 1. Ordre del dia de la sessió ordinària del Ple de 14-01-22

 

 

 

 

ORDRE DIA, PLENS 2021

 1. Ordre del dia de la sessió ordinària del Ple de 22-01-21
 2. Ordre del dia de la sessió ordinària del Ple de 05-03-21
 3. Ordre del dia de la sessió ordinària del Ple de 07-05-21
 4. Ordre del dia de la sessió ordinària del Ple de 02-07-21
 5. Ordre del dia de la sessió extaordinària del Ple de 07-07-21
 6. Ordre del dia de la sessió ordinària del Ple de 03-09-21
 7. Ordre del dia de la sessió extraordinària del Ple de 21-10-21
 8. Ordre del dia de la sessió ordinària del Ple de 05-11-21
 9. Ordre del dia de la sessió extraordinària del Ple de 02-12-21

 

 

 

 

 

ORDRE DIA, PLENS 2020

 1. Ordre del dia de la sessió ordinària del Ple de 15-01-20
 2. Ordre del dia de la sessió ordinària del Ple de 06-03-20
 3. Ordre del dia de la sessió ordinària del Ple de 08-05-20
 4. Ordre del dia de la sessió ordinària dle Ple de 03-07-20
 5. Ordre del dia de la sessió ordinària dle Ple de 04-09-20
 6. Ordre del dia de la sessió extraordinària del Ple de 08-10-20
 7. Ordre del dia de la sessió ordinària del Ple de 06-11-20
 8. Ordre del dia de la sessió extraordinària del Ple de 04-12-20

 

 

 

 

ORDRE DIA, PLENS 2019
 1. Ordre del dia Ple ordinari 18_01_19
 2. Ordre del dia Ple ordinari 01 03 19
 3. Ordre del dia Ple extraordinari 15_04_19
 4. Ordre del dia Ple ordinari 03 05 19
 5. Ordre del dia Ple extraordinari 12 06 19
 6. Ordre del dia sessió constitució Ajuntament 15_06_19
 7. Ordre del dia sessió extraordinària Ple organització Ajuntament 05 07 19
 8. Ordre del dia Ple ordinari 060919
 9. Ordre del dia Ple extraordinari 09_10_19
 10. Ordre del dia Ple extraordinari 16_10_19
 11. Ordre del dia Ple ordinari 08_11_19
 12. Ordre del dia Ple extraordinari 09_12_19

 

ORDRE DIA, PLENS 2018

 1. Ordre del dia Ple ordinari_12_01_18
 2. Ordre_del_dia_Ple extraodinari_20_02_18
 3. Ordre del dia Ple ordinari 02_03_18
 4. Ordre_del_dia_Ple ordinari_04_05_18
 5. Ordre del dia Ple ordinari 06 07 18
 6. Ordre del dia Ple ordinari 07_09_18
 7. Ordre del dia Ple extraordinari 17_10_18
 8. Ordre del dia Ple ordinari_09_11_18
 9. Ordre del dia Ple extraordinari_04_12_18

 

ORDRE DIA, PLENS 2017

 1. Ordre_del_dia_ple_ordinari 13_01_17
 2. Ordre_dia_ple_extraordinari 2_02_17
 3. Ordre_dia_ple_ordinari 3_03_17
 4. Ordre_dia_ple_extraordinari 30_03_17
 5. Ordre_dia_ple_ordinari 05_05_17
 6. Ordre_dia_ple_extraordinari 22_05_17
 7. Ordre_dia_ple_ordinari 07_07_17
 8. Ordre_dia_sessió_extraordinària Ple 20_07_17
 9. Ordre dia ple ordinari 04_09_17
 10. Ordre_dia_ple_extraordinari 18_10_17
 11. Ordre_dia_Ple_extraordinari 25_10_17
 12. Ordre_dia_ple_ordinari 10_11_17
 13. Ordre_dia_ple_extraordinari 29_11_17
 14. Ordre_dia_ple_extraordinari 15_12_17

 

ORDRE DIA, PLENS 2016

 1. Ordre_del_dia ple_ordinari 15_01_16
 2. Ordre_del_dia_ple_ordinari 04_03_16
 3. Ordre_del_dia_ple_ordinari 06_05_16
 4. Ordre_del_dia_ple_extraordinari 26_05_16
 5. Ordre_del_dia_ple_ordinari 07_07_16
 6. Ordre_del_dia_Ple_ordinari de 2_09_16
 7. Ordre_del_dia_ple_extraordinari 4_10_16
 8. Ordre_del_dia_ple_ordinari 4_11_16
 9. Ordre_dia_Ple_extraordinari_01_12_16

 

ORDRE DIA, PLENS 2015

 1. ORDRE PLENS 2015