Informa't aquí sobre el lloc web del servei de gestió tributària del teu municipi. També hi trobaràs l'adreça, el telèfon, els horaris del servei i la informació sobre les taxes i tributs que tramita.

Domiciliació de tributs, taxes i preus públics

Pagament dels tributs, taxes i preus públics a través del compte d'una entitat financera.
Canals de tramitació:
 
Per Internet: https://ov.oagrtl.cat/Default.aspx

Presencialment: a les oficines municipals.
Preu:
 
Gratuït.
Documentació a aportar:
 

Ordre SEPA de domiciliació de dèbit directe, fotocòpia de la llibreta o rebut on consti la titularitat del compte.

Termini de resolució:
 
El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.