Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats
Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
Bases i convocatòria de l’oferta pública extraordinària d’ocupació 2022, d’una plaça d’operari/a de serveis de neteja de les dependències municipals mitjançant concurs de mèrits per l’Ajuntament d’Alcanó 1 30-12-2022 Concurs de mèrits BASES_neteja.pdf
Bases i convocatòria de l’oferta pública extraordinària d’ocupació 2022, d’una plaça d’agutzil/peó mitjançant concurs de mèrits per l’Ajuntament d’Alcanó 1 30-12-2022 Concurs de mèrits agutzil
Bases i convocatòria de l’oferta pública extraordinària d’ocupació 2022, d’una plaça del Grup administratiu, Subgrup C1 mitjançant concurs de mèrits per l’Ajuntament d’Alcanó 1 30-12-2022 Concurs de mèrits administrativa
Edicte relatiu a l’Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal 3 03-06-2022 03-07-2022 dogc
Edicte relatiu a l’Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal 3 30-05-2022 30-06-2022 BOP
Bases i convocatòria de l’oferta pública  extraordinària d’ocupació 2022, en aplicació de la Llei 20/2021 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.