Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

Cessió temporal d'un local de la Casa de la Vila a BASE- Gestió d'Ingressos

Drets i obligacions les establertes en les clàusules del conveni

Data de signatura 31-07-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 01-08-2019

Durada 01/08/2020

Prorrogable

Compliment i execució d'acord amb les clàsules del conveni

Dades dels signataris

BASE - Gestió d'Ingressos

Ajuntament d'Alcanar

Documents CONVENI CESSIÓ LOCAL BASE.pdf

Addenda al conveni de col·laboració per al Pla Educatiu Entorn 2019-2020

Drets i obligacions les establertes en les clàusules del conveni

Import 900.0

Data de signatura 16-12-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 16-12-2019

Durada fins el 31/12/2020

Prorrogable No

Dades dels signataris

Departament d'Educació

Ajuntament d'Alcanar

Documents Addenda PEE 19 20 Alcanar.pdf

Conveni amb el Consell Esportiu del Montsià per dinamitzar la política esportiva comarcal

Drets i obligacions les establertes en les clàusules del conveni

Import 3200.0

Data de signatura 25-10-2019

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2019

Durada 1 any

Prorrogable No

Compliment i execució d'acord amb les clàusules del conveni

Dades dels signataris

Consell Esportiu del Montsià

Ajuntament d'Alcanar

Documents Conveni Consell Esportiu del Montsià 2019.pdf

Conveni cessió despatx a l'edifici Joan Gil per a l'Associació de Caçadors Diana

Drets i obligacions Les establertes en les clàusules del conveni

Vigent No

Data d'inici de vigència 16-05-2019

Durada 4 anys

Prorrogable

Compliment i execució D'acord amb les clàusules del conveni

Dades dels signataris

Associació de Caçadors Diana

Ajuntament d'Alcanar

Documents Certificat JGL, de data 16_05_2019, d'aprovació del conveni amb l'Associació de Caçadors Diana, de cessió despatx als Serveis Agraris.pdf

Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Montsià programa treball i formació 2019

Drets i obligacions Establerts en el conveni

Import 4305.69

Data de signatura 31-01-2020

Vigent No

Data d'inici de vigència 07-11-2019

Durada 2019

Prorrogable No

Compliment i execució Veure clausulat

Documents CONVENI DE COL·LABORACIÓ CONSELL COMARCAL MONTSIÀ PROGRAMA TREBALL I FORMACIO 2019

Conveni amb Departament d'Educació per al Pla Educatiu d'Entorn

Drets i obligacions Establerts en el conveni

Data de signatura 28-05-2019

Vigent No

Durada 2019-2023

Prorrogable No

Compliment i execució Veure clausulat

Documents 2019 - CONVENI DEPARTAMENT EDUCACIÓ PLA EDUCATIU D'ENTORN GENERALITAT DE CATALUNYA (2019-2023)

Conveni amb el Consell Comarcal del Montsià finançament transport escolar no obligatori (2018-2019)

Drets i obligacions Establerts en el conveni

Import 8.9

Data de signatura 07-08-2019

Vigent No

Data d'inici de vigència 07-08-2018

Durada 2018-2019

Prorrogable No

Compliment i execució Veure clausulat

Documents 2019 - CONVENI AMB CONSELL COMARCAL DEL MONTSIA FINANÇAMENT TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI (2018-2019)

Conveni de col·laboració amb Bisbat de Tortosa manteniment campanars església Sant Miquel d'Alcanar i Sant Pere LCA

Drets i obligacions Establerts en el conveni

Import 1.0

Data de signatura 18-12-2019

Vigent No

Data d'inici de vigència 18-12-2019

Durada 1 any

Prorrogable No

Compliment i execució Veure clausulat

Documents 2019 - CERTIFICAT ACORDS JGL 18-12-2019 CONVENI BISBAT DE TORTOSA PER MANTENIMENT CAMPANARS ESGLESIA SANT MIQUEL I SANT PERE LCA

Conveni de col·laboració Escola Marjal LCA per adquisició material escolar

Drets i obligacions Establerts en conveni

Import 2.5

Data de signatura 19-12-2019

Vigent No

Data d'inici de vigència 19-12-2019

Durada Veure clausulat

Prorrogable No

Compliment i execució 1 any

Documents 2019 - CERTIFICAT ACORDS JGL 18.12.2019 CONVENI ESCOLA MARJAL PER ADQUISICIO MATERIAL ESCOLAR

Conveni amb l'Agrupació Musical Canareva per al foment de l'activitat musical

Drets i obligacions Establerts en el conveni

Import 18.0

Data de signatura 07-03-2019

Vigent No

Data d'inici de vigència 07-03-2019

Durada 1 any

Prorrogable No

Compliment i execució Veure clausulat

Documents 2019 - CERTIFICAT JGL 07-03-2019 CONVENI AMB AGRUPACIÓ MUSICAL CANAREVA FOMENT ACTIVITAT MUSICAL

Conveni amb el Club Deportiu Alcanar per a la promoció de l'esport

Drets i obligacions Establerts en el conveni

Import 8000.0

Data de signatura 23-10-2019

Vigent No

Data d'inici de vigència 23-10-2019

Durada 1 any

Prorrogable No

Compliment i execució Veure clausulat

Documents 2019 - CERTIFICAT ACORDS JGL 9-09-2019 CONVENI AMB CLUB DEPORTIU ALCANAR PROMOCIÓ DE L'ESPORT

Conveni amb Càritas Parroquial per atenció col·lectius risc d'exclusió social

Drets i obligacions Veure clausulat

Import 5000.0

Data de signatura 19-12-2019

Vigent No

Data d'inici de vigència 19-12-2019

Durada 1 any

Prorrogable No

Compliment i execució Veure clausulat

Documents 2019 - CERTIFICAT ACORDS JGL 13-11-2019 CONVENI CARITAS PARROQUIAL ALCANAR AJUTS COL.LECTIUS RISC EXCLUSIO SOCIAL

Conveni de col·laboració amb la Confraria de Pescadors Sant Pere, de les Cases d'Alcanar

Drets i obligacions Veure clausulat

Import 2000.0

Data de signatura 19-12-2019

Vigent No

Data d'inici de vigència 19-12-2019

Durada 1 any

Prorrogable No

Compliment i execució Veure clausulat

Documents 2019 - CERTIFICAT ACORDS JGL 18-12-2019 CONVENI CONFRARIA DE PESCADORS SANT PERE LCA

Conveni de col·laboració amb l'Associació Ciclista Alcanar cursa ciclista XXI Pujada al Mirador

Drets i obligacions Establerts en el conveni

Import 4.0

Data de signatura 24-04-2019

Vigent No

Data d'inici de vigència 24-04-2019

Durada 1 any

Prorrogable No

Compliment i execució Veure clausulat

Documents 2019 - CERTIFICAT ACORDS JGL 18.04.2019 CONVENI ASSOCIACIO CICLISTA ALCANAR

Conveni per a la participació conjunta i coordinada al programa de viles marineres de les Terres de l'Ebre del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona

Data de signatura 06-02-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 06-02-2019

Durada 01/01/2019 - 31/12/2019

Prorrogable No

Documents CONVENI VILES MARINERES 2019.pdf

Conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya (Departament d’Educació) i l’Ajuntament d'Alcanar per al pla educatiu d'entorn

Data de signatura 03-04-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 03-04-2019

Durada Fins acabament curs 2022/2023

Prorrogable No

Documents CONVENI PLA EDUCATIU ENTORN 2019-2023.pdf

Conveni de col·laboració entre l’ajuntament d’Alcanar i l’editorial Efadós per a l'edició del llibre l'abans: recull gràfic d’Alcanar (1890-1990)

Data de signatura 22-02-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 22-02-2019

Durada 24 mesos desde firma

Prorrogable No

Documents CONVENI PER A L'EDICIÓ DEL LLIBRE L'ABANS. RECULL GRÀFIC D'ALCANAR.pdf

Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i Ajuntament d’Alcanar, per desenvolupar, de formació dual, el cicle formatiu de grau superior d’ Educació i Control Ambiental, a l’Institut Els Alfacs, de Sant Carles de la Ràpita

Data de signatura 20-12-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 20-12-2018

Durada 01/01/2019 - 31/12/2022

Prorrogable No

Documents CONVENI DUAL INSTITUT ALFACS.pdf

Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament d'Alcanar i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC)

Data de signatura 13-03-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 13-03-2019

Durada 01/01/2019 - 31/12/2019

Prorrogable No

Documents Conveni Ajuntament d' Alcanar i UFEC (oficina atenció als clubs) 2019.pdf

Conveni de col laboracio entre l'ajuntament d'Alcanar i l'Agrupació Musical Canareva (any 2019)

Import 18000.0

Data de signatura 07-03-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 07-03-2019

Durada 01/01/2019 - 31/12/2019

Prorrogable No

Documents CONVENI AGRUPACIÓ MUSICAL CANAREVA_redacted.pdf

PROMOCIÓ DE L'ESPORT I FOMENT DEL FUTBOL BASE 2018

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Import 3000.0

Data de signatura 07-09-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2018

Durada UN ANY

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

ALCANAR 2015 ASSOCIACIÓ ESPORTIVA (AEFA)

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI SUBVENCIÓ NOMINATIVA ASSOCIACIÓ ESPORTIVA AEFA.pdf

FOMENT DEL FUTBOL EN TOTES LES SEUES VESSANTS - 2018

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Import 7000.0

Data de signatura 09-05-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2018

Durada UN ANY

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

CLUB DEPORTIU ALCANAR

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI CLUB DEPORTIU ALCANAR 2018.pdf

ORGANITZACIÓ V STREETBALL 3X3

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Import 900.0

Data de signatura 03-08-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 05-08-2018

Durada UN DIA

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

GET FUN ALCANAR

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI GET FUN - ORGANITZACIÓ STREETBALL 3X3.pdf

ORGANITZACIÓ OPEN NACIONAL DE TAEKWONDO CIUTAT D'ALCANAR 2018

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Import 2600.0

Data de signatura 22-05-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 26-05-2018

Durada UN DIA

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

CLUB TAEKWONDO ATENCIA ALCANAR

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI CLUB TAEKWONDO ATENCIA ALCANAR.pdf

ORGANITZACIÓ CURSA DE NADAL 2018

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Import 600.0

Data de signatura 28-12-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 28-12-2018

Durada UN DIA

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

CLUB ESPORTIU LES CASES D'ALCANAR

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI CIPTE ORGANITZACIÓ CURSA DE NADAL 2018.pdf

FOMENTAR LA PROMOCIÓ DE LA CULTURA I L'OCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Import 12000.0

Data de signatura 27-12-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2018

Durada UN ANY

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

AGRUPACIÓ MUSICAL CANAREVA

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI AGRUPACIO MUSICAL CANAREVA.pdf

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DIRECTA PER AL FOMENT DE L'EDUCACIÓ 2018

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Import 2500.0

Data de signatura 05-12-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2018

Durada UN ANY

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

ESCOLA MARJAL DE LES CASES D'ALCANAR

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI ESCOLA MARJAL.pdf

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DIRECTA PER AL FOMENT D'ÀREES D'ACTUACIÓ DE NATURALESA SOCIAL 2018

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Import 5000.0

Data de signatura 05-12-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2018

Durada UN ANY

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

CÀRITAS DIOCESANA DE TORTOSA

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI CÀRITAS.pdf

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DIRECTA PER AL FOMENT DEL TURISME I DIFUSIÓ DELS PRODUCTES AUTÒCTONS 2018

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Import 2000.0

Data de signatura 20-12-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2018

Durada UN ANY

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

CONFRARIA DE PESCADORS SANT PERE DE LES CASES D'ALCANAR

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI CONFRARIA DE PESCADORS.pdf

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DIRECTA PER AL MANTENIMENT DELS CAMPANARS DE L'ESGLÉSIA SANT MIQUEL, D'ALCANAR I L'ESGLÉSIA SANT PERE, DE LES CASES D'ALCANAR 2018

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Import 1000.0

Data de signatura 05-12-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2018

Durada UN ANY

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

BISBAT DE TORTOSA

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI BISBAT (MANTENIMENT CAMPANARS) 2018.pdf

COORDINAR LA PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS DE CARÀCTER CÍVIC I COMUNITARI I QUE LES DUES ADMINISTRACIONS REALITZEN EN ELS SEUS EQUIPAMENTS

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Vigent

Durada FINS EL 31/12/2021

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI EN MATÈRIA D'ACTIVITATS CÍVIQUES I COMUNITÀRIES.pdf

ESTABLIR ELS MECANISMES DE COORDINACIÓ CONJUNTA PER DINAMITZAR LA POLÍTICA ESPORTIVA COMARCAL 2018

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Import 3200.0

Data de signatura 31-10-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2018

Durada UN ANY

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

CONSELL ESPORTIU DEL MONTSIÀ

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI CONSELL ESPORTIU DEL MONTSIÀ.pdf

PROJECTE EXECUTIU DEL CAMÍ DEL RIU SÉNIA

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Import 2377.9

Data de signatura 06-09-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 06-09-2018

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

MANCOMUNITAT TAULA DEL SÉNIA

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI MANCOMUNITAT TAULA DEL SÉNIA PROJECTE EXECUTIU CAMÍ DEL RIU SÉNIA.pdf

INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL DE LES PERSONES AMB RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Data de signatura 21-06-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 21-06-2018

Durada UN ANY

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI D'DHESIÓ AL PROGRAMA INCORPORA.pdf

ESTABLIR UNA XARXA DE TELECOMUNICACIONS AL MUNICIPI D'ALCANAR

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Data de signatura 07-11-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 07-11-2018

Durada SIS SETMANES

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

IBERSYSTEMS SOLUTIONS, SL

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI IBERSYSTEMS-AJ. ALCANAR INSTAL·LACIO XARXA WIMAX.pdf

ADHESIÓ A LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Vigent

Durada UN ANY

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI ADHESIÓ CENTRAL DE CONTRACTACIÓ CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP.pdf

RECOLLIDA, SELECCIÓ I VALORITZACIÓ DE ROBA USADA DEL MUNICIPI D'ALCANAR

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Vigent

Prorrogable

Compliment i execució D'CORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

FORMACIÓ I TREBALL EMPRESA D'INSERCIÓ, SLU

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI RECOLLIDA, SELECCIÓ I VALORITZACIÓ ROBA USADA.pdf

ADDENDA CONVENI PLA EDUCATIU D'ENTORN CURS 2018-2019

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Import 900.0

Data de signatura 01-10-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-10-2018

Durada CURS ESCOLAR 2018/2019

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

DEPARTMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents ADDENDA CONVENI PLA EDUCATIU ENTORN CURS 2018-2019.pdf

FINANÇAMENT TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI CURS 2017-2018

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Import 5734.8

Data de signatura 08-10-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 12-09-2017

Durada 30/06/2018

Prorrogable No

Compliment i execució D'CORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

AJUNTAMENT D'ALCANAR

 

Documents CONVENI DE COL.LABORACIO CONSELL COMARCAL TRANSPORT ESCOLAR 2017-2018.pdf

TREBALLS D'EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA AL JACIMENT DE SANT JAUME-MAS D'EN SERRÀ

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Import 8000.0

Data de signatura 05-06-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 05-06-2018

Durada 4 ANYS

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

GRUP ARQUEOLÒGIC DE RECERCA PROTOHISTÒRICA (GARP)

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI GRUP ARQUEOLÒGIC DE RECERCA PREHISTÒRICA.pdf

QUARTA ADDENDA CONVENI PROGRAMA PROEDUCAR 2018

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Data de signatura 28-09-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2018

Durada UN ANY

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents QUARTA ADDENDA CONVENI PROGRAMA PROEDUCAR.pdf

ACTIVITATS DE SUPORT, ACOMPANYAMENT, EDUCATIU I SOCIAL I D'ALTRES CAMPS PER FER MÉS EFICAÇ L'ATENCIÓ A LES NECESSITATS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Data de signatura 09-06-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 09-06-2018

Durada FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2018

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

ASSOCIACIÓ APASA

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI APASA.pdf

ATENCIÓ SOCIAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT I PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Data de signatura 15-06-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 15-06-2018

Durada FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2018

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

FUNDACIÓ MERCÈ PLA

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI FUNDACIÓ MERCÈ PLA.pdf

SUBVENCIÓ ARRANJAMENT CAMINS MUNICIPALS

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Data de signatura 13-09-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 13-09-2018

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI SUBVENCIÓ OBRES ARRANJAMENT CAMÍ POL.3 PARC.9017 I 9018.pdf

ACONDICIONAMENT D'ENTORNS NATURALS O URBANS

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Data de signatura 03-05-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 03-05-2018

Durada SIS MESOS

Prorrogable No

Compliment i execució D'CORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI PER A L'ACONDICIONAMENT D'ENTORNS NATURALS O URBANS.pdf

PROMOURE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT - CESSIÓ ESPAI MUNICIPAL PER A OFICINA D'ATENCIÓ ALS CLUBS

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Vigent

Durada UN ANY

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA (UFEC).pdf

MEMÒRIA HISTÒRIA DE LES VÍCTIMES DEL NAZISME D'ESPANYA

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Import 500.0

Vigent No

Data d'inici de vigència 15-02-2018

Durada UN ANY

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

AMICAL DE MAUTHAUSEN I ALTRES CAMPS

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI AMICAL.pdf

ACTUACIONS DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2017

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Import 4845.91

Data de signatura 17-04-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 17-04-2018

Durada UN ANY

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2017.pdf

ADDENDA ECONÒMICA PER A L'ANY 2017 AL CONVENI MARC ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I L'AJUNTAMENT D'ALCANAR EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Import 55147.02

Data de signatura 08-02-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada EXERCICI 2017

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents ADDENDA ECONÒMICA 2017 CONVENI EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS.pdf

CONVOCATÒRIA TREBALL A LES 7 COMARQUES

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Import 3388.2

Data de signatura 26-06-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2018

Durada FINS EL 31/12/2018

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI TREBALL A LES 7 COMARQUES.pdf

CONVENI CESSIÓ DESPATX EDIFICI SERVEIS AGRARIS A UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Vigent No

Data d'inici de vigència 18-01-2018

Durada FINS EL 31/12/2018

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI CESSIÓ ESPAI SERV. AGRARIS A UNIÓ DE PAGESOS.pdf

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA XARXA GUIFI.NET (2018)

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Data de signatura 19-04-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 19-04-2018

Durada 4 ANYS

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

ASSOCIACIÓ GUIFINETMAESTRAT

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI PER AL DESENVOLUPAMENT XARXA GUIFI.NET-AJUNTAMENT ALCANAR.pdf

CONVENI PER A LA CESSIÓ DE TERMINALS DE LA XARXA RESCAT PER LES COMUNICACIONS DE L'ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL (2018)

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Data de signatura 09-03-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 09-03-2018

Durada 4 ANYS

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

DEPARTAMENT D'INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI CESSIÓ TERMINALS DE LA XARXA RESCAT PER LES COMUNICACIONS DE L'ASSOC. DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL.pdf

CONVENI PER A LA CREACIÓ D'ACCIONS, PROGRAMES I SERVEIS QUE ACTUÏN DIRECTAMENT SOBRE LA INSERCIÓ I FORMACIÓ OCUPACIONAL DE PERSONES EN RISC (2018)

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Data de signatura 06-03-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 15-03-2018

Durada FINS EL 31/12/2018

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS.pdf

CONVENI PER A L'EDICIÓ I IMPRESSIÓ DELS LLIBRES DE FESTES PER AL PERÍODE 2018 I 2019

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Data de signatura 13-03-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 13-03-2018

Durada 31/12/2019

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

TOT EBRE 2010, SL

Documents CONVENI TOT EBRE 2010, SL (TOT PARC).pdf

CONVENI PER A LA PARTICIPACIÓ CONJUNTA I COORDINADA AL PROGRAMA DE FIRES INTERNACIONALS, NACIONALS I ESTATALS PROMOGUDES PER L'AGÈNCIA CATALANA DE TURISME I PER UNA PUBLICITAT DEL PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2018

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Import 3100.0

Data de signatura 30-01-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2018

Durada 31/12/2018

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Documents CONVENI CORNER 2018.pdf

CONVENI EN MATÈRIA DE JOVENTUT

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Data de signatura 17-01-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 31/12/2017

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

Documents CONVENI EN MATÈRIA DE JOVENTUT.pdf

TERCERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN RELACIÓ AMB EL PLA EDUCATIU D'ENTORN

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Import 900.0

Data de signatura 14-09-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 14-09-2017

Durada FINS EL 31/12/2018

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

GENERALITAT DE CATALUNYA, DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

Documents TERCERA ADDENDA CONVENI PLA EDUCATIU D'ENTORN (CURS 2017-2018).pdf

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER ESTABLIR ELS MECANISMES DE COORDINACIÓ CONJUNTA PER DINAMITZAR LA POLÍTICA ESPORTIVA COMARCAL 2017

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Import 3200.0

Data de signatura 22-12-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada FINS EL 31/12/2017

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONSELL ESPORTIU DEL MONTSIÀ

Documents CONVENI CONSELL ESPORTIU DEL MONTSIÀ.pdf

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DIRECTA PER AL FOMENT D'ÀREES D'ACTUACIÓ DE NATURALESA SOCIAL

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Import 5000.0

Data de signatura 29-12-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada FINS EL 31/12/2017

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CÀRITAS DIOCESANA DE TORTOSA

Documents CONVENI CÀRITAS PARROQUIAL.pdf

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DIRECTA PER AL MANTENIMENT DELS CAMPANARS DE L'ESGLÉSIA SANT MIQUEL, D'ALCANAR I L'ESGLÉSIA SANT PERE, DE LES CASES D'ALCANAR

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Import 2000.0

Data de signatura 29-12-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada FINS EL 31/12/2017

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

BISBAT DE TORTOSA

Documents CONVENI MANTENIMENT CAMPANARS (BISBAT).pdf

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DIRECTA PER AL FOMENT DEL TURISME I DIFUSIÓ DELS PRODUCTES AUTÒCTONS

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Import 2000.0

Data de signatura 29-12-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada FINS EL 31/12/2017

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONFRARIA DE PESCADORS SANT PERE, DE LES CASES D'ALCANAR

Documents CONVENI CONFRARIA PESCADORS ST. PERE.pdf

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DIRECTA PER AL FOMENT DE L'EDUCACIÓ

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Import 2500.0

Data de signatura 29-12-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada FINS EL 31/12/2017

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

ESCOLA MARJAL, DE LES CASES D'ALCANAR

Documents CONVENI ESCOLA MARJAL.pdf

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL FINANÇAMENT DEL TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI. CURS 2016-2017

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Import 7434.0

Data de signatura 30-10-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 12-09-2016

Durada CURS ESCOLAR 2016-2017

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

Documents CONVENI PER AL FINANÇAMENT DEL TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI CURS 2016-2017.pdf

CONVENI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA DE LES PERSONES IMMIGRADES I DE LES RETORNADES A CATALUNYA

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Import 7000.0

Data de signatura 14-09-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada FINS EL 15/09/2017

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

Documents CONVENI DESENVOLUPAMENT SERVEI PRIMERA ACOLLIDA PERSONES IMMIGRADES I RETORNADES A CATALUNYA.pdf

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE MONTSIÀ ACTIU 2017

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Import 4755.72

Data de signatura 10-10-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada UN ANY

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

Documents CONVENI PER L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE MONTSIÀ ACTIU 2017.pdf

CONVENI DE CESSIÓ DEL SOLAR SITUAT AL C/ BERENGUER IV, 2 N2-4

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Data de signatura 05-10-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 05-10-2017

Durada UN ANY

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

DAVID S.T.

Documents CONVENI CESSIÓ SOLAR CARRER BERENGUER IV, 2 N2-4.pdf

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS I RESTAURACIÓ DEL POTENCIAL FORESTAL

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Import 21.0

Data de signatura 19-09-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 19-09-2017

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL SERRA DEL MONTSIÀ

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI ADF SERRA DEL MONTSIÀ I AJUNTAMENT D'ALCANAR.pdf

CONVENI DE CESSIÓ DEL SOLAR SITUAT AL C/ BERENGUER IV, 6 N2-8

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Data de signatura 31-08-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 31-08-2017

Durada UN ANY

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

MIGUEL S.M.

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI CESSIÓ SOLAR C.BERENGUER, 6 N2-8.pdf

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE MONTSIÀ ACTIU 2016

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Import 3387.5

Data de signatura 05-09-2016

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Durada FINS EL 31 DE DESEMBRE DE 2016

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

Documents CONVENI PER L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE MONTSIÀ ACTIU 2016.pdf

CONVENI DE CESSIÓ DEL SOLAR SITUAT A L'AV. CONSTITUCIÓ, 15

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Data de signatura 10-07-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 10-07-2017

Durada UN ANY

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

PROMOCIONES BEMIR, S.L.

Documents CONVENI DE CESSIÓ DEL SOLAR SITUAT A L'AV. CONSTITUCIÓ, 15 (PROMOCIONES BEMIR, SL).pdf

CONVENI DE CESSIÓ DEL SOLAR SITUAT A L'AV. CONSTITUCIÓ, 50 N2-52

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Data de signatura 28-07-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 28-07-2017

Durada UN ANY

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

J. ENRIQUE C.B.

MERCEDES C.B.

Documents CONVENI CESSIÓ SOLAR AV. CONSTITUCIÓ, 50 N2-52.pdf

CONVENI DE CESSIÓ DEL SOLAR SITUAT A L'AV. CONSTITUCIÓ, 38 N2-40

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Data de signatura 28-07-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 28-07-2017

Durada UN ANY

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

J.ENRIQUE C. B.

MERCEDES C.B.

Documents CONVENI SOLAR AVINGUDA CONSTITUCIÓ 38 N2-40.pdf

CONVENI DE CESSIÓ DEL SOLAR SITUAT A LA RONDA DE CIRCUMVAL·LACIÓ - PARCEL·LA PR04.3B

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Data de signatura 04-08-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 04-08-2017

Durada UNA ANY

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

JOAQUIM C.B.

Documents CONVENI CESSIÓ SOLAR RONDA CIRCUMVAL·ACIÓ - PARCEL·LA PR04.3B.pdf

CONVENI DE CESSIÓ DEL SOLAR SITUAT A L'AVINGUDA CONSTITUCIÓ, 42

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Data de signatura 28-07-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 28-07-2017

Durada UN ANY

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

EVA A.Q.

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI SOLAR AVINGUDA CONSTITUCIÓ 42.pdf

CONVENI DE CESSIÓ DEL SOLAR SITUAT A LA RONDA DE CIRCUMVAL·LACIÓ (PARCEL·LA PR04.1A)

Drets i obligacions ESTBLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Data de signatura 28-07-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 28-07-2017

Durada UN ANY

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

ROSA L. M.S.

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI SOLAR CIRCUMVAL·LACIÓ (PARCEL·LA PR04.1A).pdf

CONVENI DE CESSIÓ DEL SOLAR SITUAT A LA RONDA DELS CAMPETS, 18 (PARCEL·LA PR04.2A)

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Data de signatura 28-07-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 28-07-2017

Durada UN ANY

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

ROSA L. M.S.

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI SOLAR RONDA DELS CAMPETS 18 (PARCEL·LA PR04.2A).pdf

CONVENI DE CESSIÓ DEL SOLARS SITUATS AL C/ MIQUEL MARTÍ I POL, NÚM.3 I NÚM. 9, AL C/RAFAEL ALBERTI, NÚM.5 I A LA CTRA. NOVA, S/NÚM.

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Data de signatura 06-07-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 06-07-2017

Durada UN ANY

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

CANAR RESIDENCIAL, S.L.

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI CESSIÓ SOLARS C.MIQUEL MARTÍ I POL, RAFAEL ALBERTI I CTRA. NOVA.pdf

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE PIMEC COMERÇ, L'AJUNTAMENT D'ALCANAR I LA FEDERACIÓ DE COMERÇ D'ALCANAR (FECOAL)

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Data de signatura 27-06-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 27-06-2017

Durada FINS EL 30/06/2018

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

PIMEC COMERÇ

FEDERACIÓ DE COMERÇ D'ALCANAR

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI PIMEC COMERÇ, AJUNTAMENT D'ALCANAR I FECOAL.pdf

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES ATURADES NO PERCEPTORES

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Import 3707.21

Data de signatura 07-04-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 07-04-2017

Durada FINS QUE ACABI EL PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ QUE TINDRÀ UNA DURADA DE 6 MESOS/1ANY

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES ATURADES NO PERCEPTORES.pdf

CONVENI DE CESSIÓ D´ÚS DE LA PISTA DIRT TRACK SITUADA A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE LA FANECADA

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Data de signatura 30-03-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 30-03-2017

Durada 1 ANY

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

MOTO ESPORT CLUB ALCANAR

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI CESSIÓ PISTA DIRT TRACK.pdf

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'IRTA I L'AJUNTAMENT D'ALCANAR EN EL MARC DEL PROGRAMA DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL 2017

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Import 3800.0

Data de signatura 27-02-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 23-02-2017

Durada 12 MESOS

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES (IRTA)

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI ENTRE L'IRTA I L'AJUNTAMENT D'ALCANAR EN EL MARC DEL PROGRAMA DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL 2017, DEGUDAMENT SIGNAT(2).pdf

CONVENI PER REGULAR L'ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DIRECTA PER DESTINAR-LA A L'EXECUCIÓ D'OBRES D'ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LES GRANGES DE SARDINA AL TERME D'ALCANAR

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Import 15817.8

Data de signatura 29-12-2016

Vigent No

Data d'inici de vigència 29-12-2016

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI SUBVENCIÓ OBRES ARRANJAMENT CAMÍ DE LES GRANJES DE SARDINA.pdf

CONVENI PERA LA PARTICIPACIÓ CONJUNTA I COORDINADA AL PROGRAMA DE FIRES 2017, NACIONALS, ESTATALS I INTERNACIONALS, DE L'AGÈNCIA CATALANA DE TURISME

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Import 3900.0

Data de signatura 23-02-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada FINS EL 31/12/2017

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI CÓRNER 2017.pdf

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I L'AJUNTAMENT D'ALCANAR PER A LA REALITZACIÓ D'UNA ACCIÓ DE FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA EN EL MARC DEL PROJECTE MONTSIÀ ACTIU

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Import 10200.0

Data de signatura 21-07-2016

Vigent No

Data d'inici de vigència 21-07-2016

Durada EL PRESENT CONVENI S'EXTINGIRÀ QUAN S'HAGI REALITZAT EL CURS

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

CONSELL COMARCAL DEL MONTSÌÀ

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI PER A LA REALITZACIÓ D'UNA ACCIÓ DE FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA EN EL MARC DEL PROJECTE MONTSIÀ ACTIU (MANIPULACIÓ PRODUCTES FITOSANITARIS).pdf

ADDENDA ECONÒMICA PER A L'ANY 2016 AL CONVENI MARC ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I L'AJUNTAMENT D'ALCANAR EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL

Drets i obligacions ESTABLERTS EN CLÀUSULES CONVENI

Import 49800.72

Data de signatura 03-02-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Durada EXERCICI 2016

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents ADDENDA 2016 CONVENI SERVEIS SOCIALS.pdf

Més informació

EL TOTAL A ABONAR L'AJUNTAMENT D'ALCANAR AL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ EN CONCEPTE DE PRESTACIÓ DE LES PRESTACIONS DE LA XARXA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ PÚBLICA ÉS DE 49.800,72 €

EL TOTAL A ABONAR EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ A L'AJUNTAMENT D'ALCANAR EN CONCEPTE DE RESCABALAMENT DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES I D'ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL ÉS DE: 18.240,62 €

CONVENI EN MATÈRIA D'ACTIVITATS CÍVIQUES I COMUNITÀRIES

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Data de signatura 10-02-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 10-02-2017

Durada FINS EL 31 DE DESEMBRE DE 2017

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI DE COL·LABORACIO DEPT. TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES ACTIVITATS CÍVIQUES I COMUNITÀRIES.pdf

CONVENI PER AL TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI (2015-2016)

Drets i obligacions Establertes en clausulat conveni

Import 0.0

Data de signatura 11-07-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 11-07-2016

Durada 2015-2016

Prorrogable No

Compliment i execució D'acord amb clàusulat conveni

Dades dels signataris CONVENI DE COL·LABORACIÓ AJUNTAMENT D'ALCANAR-CONSELL COMARCAL MONTSIÀ TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI (2015-2016)

Enllaç https://www.seu-e.cat/web/alcanar/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions

Documents CONVENI TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI CURS 2015-2016

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AJUNTAMENT D'ALCANAR I CLUB DEPORTIU ALCANAR

Drets i obligacions Establertes en conveni de col·laboració

Import 9.0

Data de signatura 23-12-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 29-12-2017

Durada 1 any

Prorrogable No

Compliment i execució Establert d'acord amb clàusules conveni

Dades dels signataris CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'ALCANAR I EL CLUB DEPORTIU ALCANAR

Enllaç https://www.seu-e.cat/web/alcanar/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions

Documents CONVENI DE COL·LABORACIÓ AJ. ALCANAR-CLUB DEPORTIU ALCANAR

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL FOMENT DE L'ESPORT

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB CONVENI

Import 9000.0

Data de signatura 23-12-2016

Vigent No

Durada EXERCICI 2016

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CLUB DEPORTIU ALCANAR

Més informació L'Ajuntament d'Alcanar ha abonat al Club Deportiu Alcanar la quantitat de 9.000 € per al foment de l'esport

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL FINANÇAMENT DEL TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI. CURS 2015-2016

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB CONVENI

Import 7.603

Vigent No

Data d'inici de vigència 14-09-2015

Durada CURS 2015-2016

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DIRECTA PER AL FOMENT DEL TURISME I DIFUSIÓ DELS PRODUCTES AUTÒCTONS

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB CONVENI

Import 2000.0

Data de signatura 05-12-2016

Vigent

Durada EXERCICI 2016

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONFRARIA DE PESCADORS "SANT PERE" DE LES CASES D'ALCANAR

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DIRECTA PER AL FOMENT DE L'EDUCACIÓ

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB CONVENI

Import 2500.0

Data de signatura 05-12-2016

Vigent

Durada EXERCICI 2016

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

ESCOLA MARJA DE LES CASES D'ALCANAR

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DIRECTA PER AL FOMENT D'ÀREES D'ACTUACIÓ DE NATURALESA SOCIAL

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB CONVENI

Import 5.0

Data de signatura 05-12-2016

Vigent

Durada EXERCICI 2016

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CÀRITAS DIOCESANA DE TORTOSA

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI DE 1a ACOLLIDA DE LES PERSONES IMMIGRADES I DE LES RETORNADES A CATALUNYA

Drets i obligacions ESTABERTS D'ACORD AMB CONVENI

Import 10500.0

Data de signatura 17-10-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 17-10-2016

Durada EXERCICI 2016

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Més informació Segons la clàusula cinquena el Consell Comarcal del Montsià transferirà 10.500 € a l'Ajuntament perquè organitzi i desenvolupi els cursos objecte del conveni

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL PLA EDUCATIU D'ENTORN CURS 2016-2017

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB EL CONVENI

Import 900.0

Data de signatura 01-09-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-09-2016

Durada CURS 2016-2017 I FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2017

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PROJECTE D'ETNOLOGIA "TRADICIONALITAT DE LA FESTIVITAT DE SANT ANTONI"

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB CONVENI

Import 1200.0

Data de signatura 05-11-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 05-11-2016

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

CONSORCI DEL MUSEU DE LES TERRES DE L'EBRE

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONVENI DE COL·LABORACIÓ GESTIÓ PARC ARQUEOLOGIC DE LA CULTURA DELS IBERS

Drets i obligacions ESTABLERTES D'ACORD AMB CONVENI

Import 9424.0

Data de signatura 20-06-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 20-06-2016

Durada D'ACORD AMB CONVEN I MARC

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONSORCI MUSEU DE LES TERRES DE L'EBRE

CONVENI DE COL·LABORACIÓ LLIURAMENT VOLANTS D'EMPADRONAMENT

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB CONVENI

Import 0.0

Data de signatura 07-07-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 15-05-2016

Durada 4 ANYS

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIA

CONVENI DE COL·LABORACIÓ XIV JORNADA D'ETNOLOGIA TERRES DE L'EBRE

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB CONVENI

Import 0.0

Data de signatura 31-12-2015

Vigent No

Durada ANUAL

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB TERMES CONVENI

CONVENI DE COL·LABORACIÓ US INSTAL·LACIONS IES SÒL-DE-RIU CASAL D'ESTIU

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Import 0.0

Data de signatura 12-05-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 12-05-2016

Durada ANUAL

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

ESLAI PICAPARETS

CONVENI MENJADOR ESCOLAR

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB CONVENI

Import 0.0

Data de signatura 01-07-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-07-2016

Durada CURS ESCOLAR

Prorrogable No

Compliment i execució ESTABLERTS D'ACORD AMB TERME CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIA

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB CONVENI

Import 0.0

Data de signatura 02-05-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 02-05-2016

Durada ANUAL

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL

CONVENI DE COL·LABORACIÓ OBRES REFORÇ ERMITA DEL REMEI

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB CONVENI

Import 25000.0

Data de signatura 12-08-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 12-08-2016

Durada ANUAL

Prorrogable No

Compliment i execució ESTABLERTS D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

BISBAT DE TORTOSA

CONVENI DE COL·LABORACIÓ MANTENIMENT CAMPANARS ESGLÉSIES PARROQUIALS

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB CONVENI

Import 2000.0

Data de signatura 12-08-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 12-08-2016

Durada ANUAL

Prorrogable No

Compliment i execució SUBVENCIÓ

Dades dels signataris

BISBAT DE TORTOSA

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Més informació

ESGLÉSIA PARROQUIAL "SANT MIQUEL", D'ALCANAR

ESGLÉSIA PARROQUIAL "SANT PERE", DE LES CASES D'ALCANAR