Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Jordi Muñoz Miquel

Càrrec Regidor

Partit polític Partit Demòcrata de Catalunya (PDeCAT)

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic munyotix@hotmail.com

Míriam Juncà Florejachs

Càrrec Regidora

Partit polític Partit Demòcrata de Catalunya (PDeCAT)

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic mir_junflo@hotmail.com

Lídia Parramona Uceda

Càrrec Regidora

Àrea Cultura, Educació, Atenció a les persones, Infància, Gent gran, Joventut, Esports, Festes

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic lidiaparramona6@hotmail.com

Josep Maria Llorens Lluch

Càrrec Regidor

Àrea Acció Rural, Agricultura, Atenció a les persones, Infància i Gent gran, Sanitat, Medi Ambient i Salut Pública

Partit polític Independents per Els Alamús Acord Municipal (IxEA-AM)

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic josepmaria.llorenslluch@gmail.com

Francesc Xavier Arderiu Maurici

Càrrec Regidor

Àrea Acció Rural, Agricultura, Cultura, Educació, Joventut, Esports, Festes, Sanitat, Medi Ambient, Salut Pública

Partit polític Independents per Els Alamús Acord Municipal (IxEA-AM)

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic x.arderiumaurisi@gmail.com

Roger Balañá Baró

Càrrec Tinent d'alcalde

Àrea Economia, Hisenda, Innovació, Tecnologia

Partit polític Independents per Els Alamús Acord Municipal (IxEA-AM)

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic rogerbalanya@hotmail.com

Celestí Panavera Altisent

Càrrec Alcalde

Àrea Urbanisme, Acció Rural i Agricultura, Economia i Hisenda

Partit polític Independents per Els Alamús Acord Municipal (IxEA-AM)

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic celespana@hotmail.com