Activitats esportives i dansa 2022-2023

La Regidoria d'Esports de Tremp organitza diverses activitats durant tot l'any entorn a l'esport a través dels diversos equipaments esportius que té el municipi. Us podeu descarregar el tríptic informatiu d'aquest any.

En termini
Preu / Taxa
Segons ordenances fiscals de l'any en curs
Documentació a aportar
Adjuntar la documentació següent a la instància genèrica:
  • *Formularis a descarregar i omplir : 

           Formulari de sol·licitud d'activitats esportives i dansa 2022-2023.

           Formulari de baixa d'activitats esportives 2022-2023.

           Ordre Sepa - domiciliació bancària.

*El document de sol·licitud específic del tràmit també es pot descarregar de la secció de Més informació - Documents associats al tràmit que trobareu al final d'aquesta descripció.

En cas de requerir altra documentació complementària, aquesta serà requerida en el moment de la confirmació.

Descripció

La Regidoria d'Esports de Tremp organitza diverses activitats durant tot l'any entorn a l'esport a través dels diversos equipaments esportius que té el municipi (Pavelló del Juncar, El Casal, Piscines Municipals, Pistes de Tenis, Camp de Futbol etc.)

Per aquest curs escolar 2022-2023 s'han organitzat tot un seguit d'activitats: dansa, musculació, hipopresius, ioga, pilates, activitats dirigides etc. Us podeu descarregar el tríptic informatiu d'aquest any

Organisme competent / Responsable
Ens davant del qual es dirigeix la petició.
Àrea tramitadora
Regidoria d'Esports. Serveis personals - Àrea 3.
Qui el pot demanar

Qualsevol persona, entitat o empresa.

Representant: Persona  que pertany a la entitat o empresa.

Canals de tramitació
Electrònic / Presencial
Presencial

L'atenció presencial a l'Ajuntament de Tremp és amb cita prèvia. Per sol·licitar la cita prèvia es pot fer de dues formes:

A través d'internet: https://citaprevia.ubintia.com/tremp/#nbb o trucant al telèfon 973650005

Electrònic

En el cas de la tramitació electrònica, prèviament heu de disposar d'un mecanisme d'identificació i signatura electrònica. A continuació, inicieu la tramitació de la sol·licitud, tot emplenant el formulari web i signant-lo digitalment.
 
Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, així com aquells que s'estableixin reglamentàriament.
 
Podeu consultar els certificats digitals admesos i classificats pel Consorci AOC a la pestanya "classificació de certificats" del servei "Validador" de la pàgina web del servei: https://www.aoc.cat/knowledge-base/category/validador/
 
Per a més informació sobre com demanar l'idCAT Mòbil i l'idCAT, podeu consultar la següent informació:
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any
Normativa

Ordenances fiscals de l'Ajuntament de l'any en curs
Decret 336/1988

Termini de Resolució
El termini màxim és de tres mesos amb caràcter general, des de la data en què la instància hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Administració o Organisme competent per a la seva tramitació.
Silenci administratiu
Segons el contingut de la petició expressada a la instància.
Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.
Altra informació d’interès
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Tremp és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (administracio@ajuntamentdetremp.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Plaça de la Creu, 1, 25620, Tremp, (Lleida)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 09/11/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.