Certificat digital (idCAT)

Aquest tràmit us permet sol·licitar el certificat digital IdCAT.

L'idCAT Certificat digital permet operar amb les administracions públiques i assegura al integritat i confidencialitat de les transaccions electròniques. L'Ajuntament és entitat de registre de certificats digitals idCAT

En termini
Preu / Taxa
No n'hi ha
Documentació a aportar
El ciutadà s'haurà d'identificar i haurà de disposar de correu electrònic on se li enviaran les instruccions i contrasenyes per descarregar el certificat digital.
Descripció

L'idCAT és un certificat digital per identificar-se a Internet, que expedeix l'Agència Catalana de Certificació de la Generalitat, a través de totes les entitats de Registre idCAT. L'Ajuntament de Vic és una Entitat de Registre idCAT, això vol dir que actua de gestora de l'Agència Catalana de Certificació i la ciutadania s'hi pot adreçar per demanar la signatura digital.

L'idCAT permet operar amb diferents administracions i, a més, assegura la integritat de les dades que envieu, així com la seva confidencialitat, ja que està emès pel Consorci Administració Oberta de Catalunya - Consorci AOC.

També permet fer altres operacions, com ara signar correus, documents electrònics i formularis web. Sense la signatura electrònica els tràmits telemàtics no tenen validesa, ja que la xarxa electrònica no ofereix el nivell de seguretat necessari per garantir les vostres dades.

Aquest certificat és personal i intransferible. Si sospiteu que algú podria fer-ne ús, truqueu al 902 901 080 i sol·liciteu la seva suspensió.
També podeu trucar al 902 901 080 per a consultes o enviar un correu electrònic a suport@aoc.cat.

Organisme competent / Responsable
Ens en el qual es dirigeixi la petició.
Àrea tramitadora
Alcaldia o regidoria delegada de l'àrea. Administració - Area1
Qui el pot demanar
Qualsevol ciutadà major d'edat que desitgi fer tràmits en línia i s'acrediti mitjançant DNI, passaport, NIE o DNI d'altres països (països membres de l'acord Schengen).
La documentació ha de ser vigent o estar en procés de renovació. En el cas d'aportar el NIE sense fotografia, caldrà aportar, a més, un altre document oficial en què aparegui la fotografia per garantir la identitat.
Canals de tramitació
Presencial
Sol·licitud prèvia en línia:
Cal entrar a la pàgina web: www.idcat.cat i a la pestanya on diu: "obtenir el certificat", llegir tota la informació, omplir tots els camps que demana emplenar, i completar el procés de sol·licitud correctament. (Si podeu us imprimiu el justificant conforme heu fet la sol·licitud) .
 
Presencial:
Després cal demanar cita prèvia a l'Ajuntament de Tremp:
A través d'internet: https://citaprevia.ubintia.com/tremp/#nbb o trucant al telèfon 973650005
Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any.
Termini de sol·licitud
Un cop presentat el DNI o document identificatiu (targeta de residència, passaport....) l'operador/a d'idCAT us validarà la vostra sol·licitud i us entregarà una acta de compareixença (que haureu de signar), document en el qual hi haurà les instruccions corresponents per la instal·lació del certificat que conté la signatura digital.

Disposeu de 90 dies de 10 intents a partir d'haver validat la vostra sol·licitud en una Entitat de Registre idCAT per descarregar el vostre certificat idCAT. Un cop esgotat el termini o els intents, haureu de desplaçar-vos a una Entitat de Registre idCAT i repetir el procés de sol·licitud.
Normativa
  • Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics

  • Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Altra informació d’interès

Per més informació podeu consultar el web de: www.idcat.cat

IdCAT mòbil
És un sistema d'autenticació alternatiu als certificats digitals que està basat en l'enviament de contrasenyes d'un sol ús al telèfon mòbil. És un sistema segur i gratuït que ofereix el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (AOC) i no requereix la instal·lació de cap programari ni recordar cap contrasenya.
La sol·licitud d'alta la podeu fer des de la pàgina https://idcatmobil.seu.cat les persones que disposin de DNI o de certificat digital (majors de 16 anys). Les persones que no en tinguin, l'haureu de sol·licitar presencialment a l'Ajuntament de Vic o a les altres oficines habilitades.

Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Tremp és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (administracio@ajuntamentdetremp.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Plaça de la Creu, 1, 25620, Tremp, (Lleida)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 07/03/2022

Tràmits relacionats

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.