Instància genèrica
Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a aquest Ajuntament quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.
Queixes, suggeriments i propostes
La ciutadania té dret a formular queixes, suggeriments i propostes d'actuació o millora amb relació al funcionament dels serveis públics (per exemple sobre l'estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, etc.). Aquest tràmit ho facilita.
Certificat digital (idCAT)

Aquest tràmit us permet sol·licitar el certificat digital IdCAT.

L'idCAT Certificat digital permet operar amb les administracions públiques i assegura al integritat i confidencialitat de les transaccions electròniques. L'Ajuntament és entitat de registre de certificats digitals idCAT

Preinscripció/Renovació escola municipal de música. Curs 2022-2023

L'Escola Municipal de Música de Tremp imparteix coneixements de llenguatge musical i instruments varis per a totes les edats.

Cal realitzar la preinscripció o bé renovació de matrícula del 16 de maig al 10 de juny de 2022 (ambdós inclosos). Un cop acceptats caldrà fer efectiva un import de matrícula (no reemborsable en el cas que l'alumne no comenci finalment el curs o sigui baixa durant el curs).

Per més informació podeu consultar el seu web:

Llicència urbanística obra menor (sense document tècnic)
És el permís necessari per a la realització d'obres considerades com a menors tal com es preveu a l'annex 2 del POUM i l'article 187 del Text Refòs de la Llei d'Urbanisme.
Instància genèrica
Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a aquest Ajuntament quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.
Queixes, suggeriments i propostes
La ciutadania té dret a formular queixes, suggeriments i propostes d'actuació o millora amb relació al funcionament dels serveis públics (per exemple sobre l'estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, etc.). Aquest tràmit ho facilita.
Certificat digital (idCAT)

Aquest tràmit us permet sol·licitar el certificat digital IdCAT.

L'idCAT Certificat digital permet operar amb les administracions públiques i assegura al integritat i confidencialitat de les transaccions electròniques. L'Ajuntament és entitat de registre de certificats digitals idCAT

Preinscripció/Renovació escola municipal de música. Curs 2022-2023

L'Escola Municipal de Música de Tremp imparteix coneixements de llenguatge musical i instruments varis per a totes les edats.

Cal realitzar la preinscripció o bé renovació de matrícula del 16 de maig al 10 de juny de 2022 (ambdós inclosos). Un cop acceptats caldrà fer efectiva un import de matrícula (no reemborsable en el cas que l'alumne no comenci finalment el curs o sigui baixa durant el curs).

Per més informació podeu consultar el seu web: www.tremp.cat/escolamusica

Llicència urbanística obra menor (sense document tècnic)
És el permís necessari per a la realització d'obres considerades com a menors tal com es preveu a l'annex 2 del POUM i l'article 187 del Text Refòs de la Llei d'Urbanisme.

El meu espai personal

playlist_add_check

Consulta els teus tràmits

Supervisa l'activitat dels teus tràmits:
sol·licituds, notificacions, intercanvi de dades entre administracions, inicis de sessió...
location_city

Amb qualsevol administració

Accés de forma centralitzada a les teves gestions amb la majoria d'administracions.
Cal un servei d'identificació digital reconegut:

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.