Quina és l'estructura de l'administració i qui són els seus responsables? Coneix com s’organitza l'ens i la informació més rellevant sobre aquells que la dirigeixen.

Alcaldessa Il·lma. Sra. Maria Pilar Cases Lopetegui

 

Àrea d'Administració: Sr. Josep Maria Puigarnau Peró

Regidoria de Règim Intern, Maria Pilar Cases i Lopetegui
Regidoria d’Hisenda i Patrimoni, Antoni Flores i Ardiaca
Regidoria de Promoció Local, Josep Maria Puigarnau Peró
Regidoria de Fires, Josep Maria Puigarnau Peró
Regidoria de Tecnologia i Societat de la Informació, Francesc Castells i Garcia

 

Àrea de Desenvolupament: Sr. Antoni Flores i Ardiaca

Regidoria de Seguretat ciutadana, Maria Pilar Cases i Lopetegui
Regidoria de Manteniment, Mobilitat i Via Pública, Antoni Flores i Ardiaca
Regidoria de Serveis, Antoni Flores i Ardiaca
Regidoria de Recursos Naturals, Antoni Flores i Ardiaca
Regidoria de Municipi, Antoni Flores i Ardiaca
Regidoria d'Obres i Urbanisme, Antoni Flores i Ardiaca

 

Àrea de Cultura: Sra. Leo Melgarejo Giraldo

Cultura, Rosa Maria Melines i Rius
Educació, Leo Melgarejo Giraldo
Comunicació, Anna Martínez Cortés
Festes. Leo Melgarejo i Giraldo
Joventut, Leo Melgarejo Giraldo
Esports, Francesc Castells i Garcia

 

Àrea de Serveis personals: Sr. Francesc Castells i  Garcia

Salut, Josep Maria Puigarnau Peró
Igualtat i Cohesió Social, Benestar, Rosa Maria Melines i Rius
Participació Ciutadana, Anna Martinez Cortés