Necessites consultar un document en concret de l’ens? Els  instruments de descripció documental són un element clau per a la identificació i localització de la documentació i s’utilitzen per localitzar i consultar la documentació de l’ens.

La descripció és l’element bàsic per a la identificació, la localització i el control de la documentació. Posar a l’abast dels usuaris elements de descripció és clau per facilitar-los l’accés a la consulta dels documents.

 

La documentació històrica ingressada a l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà es va incorporant a l’aplicatiu Arxius en línia creat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Existeixen, així mateix, diferents bases de dades que contenen els registres de les unitats documentals de l’Ajuntament de Tremp i dels municipis agregats.

 

Podeu consultar els arxius en línia en el següent enllaç

 

Existeixen diferents instruments de descripció que poden facilitat la consulta i la localització de la documentació custodiada a l’arxiu administratiu de l’Ajuntament de Tremp, entre els quals cal destacar:

  • Registre d’expedients (1986 fins a l’actuallitat)
  • Registre d’expedients d’obres particulars (1900 fins a l’actualitat)
  • Registre d’expedients d’activitats classificades, ambientals i d’obertura d’establiments (1900 fins a l’actualitat)