Serveis, tràmits i gestions

Atenció ciutadana

L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres, de les 8 a les 15 hores.

El telèfon de la centraleta és el 973 79 40 10 i el fax el 973 79 45 00

També podeu enviar-nos en qualsevol moment un missatge al correu electrònic ajuntament@ajuntamentaitona.cat

Transport públic
Plànol
Borsa de treball
Policia
Associacions i entitats
Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, contractes menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'anuncis Tauler d'anuncis
Consulteu els edictes publicats al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
Participació Participació
Busquem que la ciutadania s'impliqui en els processos i actuacions del nostre municipi.