Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna d'elles.

L'Ajuntament de d'Aiguaviva no ha realitzat a data d'avui cap campanya institucional