L'Assamblea General de socis, és el màxim òrgan deliberant de l'Agrupació i les seves decisions i acords son obligatoris pels socis. Els socis solament podran adoptar acords en Assemblea.

Els seus membres seran nomenats i revocats, en el seu cas, pels Consells d'Administració de les societats agrupades. Cadascuna de les empreses agrupades podrà tenir fins a quatre representats.

L'agrupació serà administrada per un Consell d'Administració, nomenat per acord dels socis.

President: Sr. Jordi Fortuny Guinart

 

NOM GRUP POLÍTIC
Jordi Fortuny Guinart ERC
Hermán Pinedo Sánchez ECP
Elvira Vidal Sensi JXT
Eva Miguel Gascón CUP
Jose Luís Martín García PP
Sandra Ramos Garcia PSC

 

Retribució: L'article 17 dels Estatuts indica: " El càrrec d'administrador serà gratuït"