Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Jordi Fortuny Guinart

Lloc de naixement Tarragona

Data de naixement 31-01-1963

Càrrec President del Consell d'Administració

Partit polític Esquerra Republicana de Catalunya

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives

Perfil

Vaig néixer a Tarragona el 1963 i em vaig criar i vaig créixer a la Part Alta, on resideixo encara a dia d’avui.

Sóc llicenciat en Ciències Químiques i durant una època vaig treballar a la indústria química.

Sóc professor de Física i Química a l’Ensenyament Secundari i, actualment, sóc Inspector d’Educació del Departament d’Educació. He estat director fundador de l’Institut de Bonavista (actualment Institut Collblanc de la Canonja). He col·laborat en centres d’educació d’adults i com a consultor a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i en tasques de formació en empreses i universitats.

Sóc membre fundador i conseller nacional de Moviment d’Esquerres (MES). Aquest últim mandat a l’Ajuntament de Tarragona n’he estat Conseller (Regidor) a l’oposició per ERC-MES.  

Telèfon: 977 296 237

Correu electrònic: Poden trobar-lo aquí.

Nomenament: L'assemblea de Socis de l'AEMT, AIE, en sessió celebrada el dia 26 de setembre de 2019 va acordar, entre d'altres, nomenar al Sr. Jordi Fortuny Guinart com a president del Consell d'Administració.

Retribució: L'article 17 dels Estatuts indica: " El càrrec d'administrador serà gratuït"

Declaració de béns i activitats: poden trobar-la aquí.

Jordi Dies Monclús

Lloc de naixement Tarragona

Data de naixement 08-03-1976

Càrrec Gerent

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic jdies@tarragona.cat

Trajectòria professional

  • ASSESSORIA ANDREU & ESPADA S.L. | Fins Gener 2004

Assessoria fiscal, comptable, laboral i mercantil.

  • GRUP INVERSIONES INMOBILIARIAS PROMOBUILDING S.L.  | Febrer 2004 - Abril 2008

Promotora i empresa de serveis immobiliaris. Director del Departament de Management i Arquitectura i membre del consell directiu.

  • SERVEI MUNICIPAL DE L'HABITATGE I ACTUACIONS URBANES S.A. DE TARRAGONA (SMHAUSA) | Abril 2008 - Actualitat.

Gerent | Març 2009 - Actualitat 

  • EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC S.A. DE TARRAGONA (EMDET) | Octubre 2013 - Actualitat

Gerent.

  • AGRUPACIÓ EMPRESES MUNICIPALS DE TARRAGONA AIE. (AEMT, AIE) | Febrer 2014 - Actualitat

Gerent.

  • Red de Empresas Locales de Interés General. (ELIGE) | Octubre 2014 - Actualitat

Vocal a la Junta Directiva.

  • EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS DE TARRAGONA S.A. (EMT) | Novembre 2020 - Juliol 2021

Gerent.

  • EMPRESA MUNICIPAL D’APARCAMENTS DE TARRAGONA S.A. (AMT) | Novembre 2020 - Juliol 2021

 Gerent. 

 

Telèfon: 977 244 056

Nomenament: L'assamblea a 19 de desembre de 2013, constituït el Consell d'Administració en ple, va acordà per unanimitat nomenar el senyor Jordi Dies Monclús, gerent de l'Agrupació d'Empreses Municipals de Tarragona, AIE.

 

Retribució anual abonada (bruta):

ANY

2020

2021

2022

Retribució anual abonada (bruta)

   8.616,72 €

8687,78€

8.998,56€

 

Indemnitzacions i dietes:

 

2022

 

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

 

Indemnitzacions

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

 

Dietes

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

 

 

Indemnització prevista en deixar el càrrec: Segons el que estableix el "Real Decreto 1382/1985" 0 euros

Tipus Càrrec directiu

Activitats i béns 2022 Declaració de béns patrimonials