Quina és la llista de contractes oberts i negociats que s'han adjudicat els darrers anys? Pots consultar-la aquí.

Conjunt de dades que mostra tota l'activitat històrica (fins a 5 anys) de la contractació pública associada al perfil del contractant..

0 Registres carregats

El Consell d'Administració, de data 22 de març de 2018, va acordar la vinculació del perfil del contractant de l'AEMT amb la Plataforma de Serveis de Contractació de la Generalitat de Catalunya. En conseqüència, les dades relatives a les licitacions, poden trobar-se en:

Licitacions publicades a partir del 3 de setembre de 2018:

Plataforma de serveis de contractació de la Generalitat de Catalunya

Licitacions publicades abans del 3 de setembre de 2018:

Pàgina web Agrupació d'Empreses Municipals de Tarragona, AIE