Voleu conèixer qui és el Delegat/da de Protecció de Dades del vostre ens, o les seves funcions ?
En aquest ítem podeu trobar tota la informació relativa a quins requisits ha de complir la persona designada com a Delegat/da de Protecció de Dades, les seves dades i el conjunt de funcions que ha de desenvolupar dins de l’organització.
 • Nom de l’ens: Ajuntament de Castellví de la Marca

 • Responsable del tractament de dades: Xavier Ramos i Pujol 

 • Correu electrònic: marca@diba.cat

 • Telèfon: 938918077

 • Adreça Postal: Avinguda Catalunya, 6 08732 Castellví de la Marca (Barcelona)

 • Correu electrònic del Delegat de Protecció de Dades: dpd.castellvimarca@diba.cat

 • Telèfon del Delegat de Protecció de Dades: 934726500

 • Funcions principals del Delegat/da de Protecció de Dades (DPD):

  • Informar i assessor el responsable o l'encarregat i els treballadors/es sobre les obligacions que imposa la normativa de protecció de dades.

  • Supervisar que es compleix amb la normativa de protecció de dades.

  • Assessorar respecte de l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades.

  • Cooperar amb les autoritats de control en matèria de protecció de dades.

  • Actuar com a punt de contacte per a qüestions relatives al tractament de les dades personals.

El/la delegat/ada de protecció de dades és la persona encarregada de vetllar perquè l’Ajuntament de Castellví de la Marca compleixi correctament la normativa de protecció de dades.

Si teniu dubtes sobre com s’aplica la normativa de protecció de dades a l’Ajuntament de Castellví de la Marca, podeu contactar amb el/la delegat/ada de Protecció de Dades, que us respondrà el més aviat possible a traves del correu electrònic: dpd.castellvimarca@diba.cat 

Per qualsevol altra qüestió, estarem encantats/des de rebre els vostres suggeriments, que sempre seran benvinguts: Bústia de Queixes i Suggeriments.